Lao động là gì và phân loại xuất khẩu lao động

5/5 - (2 votes)

1. Khái niệm lao động

Lao động: là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm thay đổi các vật thể tự nhiên phù hợp với nhu cầu của con người. Thực chất là sự vận động của sức lao động trong qua trình tạo ra của cải vật chất cho xã hội, lao động cũng chính là quá trình kết hợp của sức lao động và tư liệu sản xuất để sản xuất ra sản phẩm phục vụ nhu cầu con người.Có thể nói lao động là yếu tố quyết định cho mọi hoạt động kinh tế.
+ lao động là yếu tố đầu tiên, cần thiết cho sự phát triển của một xã hội
+ là yếu tố cơ bản quyết định trong quá trình sản xuất
+ là yếu tố quyết định sự giàu có của một xã hội
+ là một yếu tố giúp con người trở nên hoàn thiện hơn

2. Phân loại xuất khẩu lao động:

Căn cứ vào cơ cấu người lao động đưa đi:
+ Lao động có nghề: là loại lao động trước khi ra nước ngoài làm việc đã được đào tạo thành thạo một loại nghề nào đó và khi số lao động này ra nước ngoài làm việc có thể bắt tay ngay vào công việc mà không phải bỏ ra thời gian và chi phí để tiến hành đào tạo nữa.
+ Lao động không có nghề: là loại lao động mà khi ra nước ngoài làm việc chưa được đào tạo một loại nghề nào cả. Loại lao động này thích hợp với những công việc đơn giản, không cần trình độ chuyên môn hoặc phía nước ngoài cần phải tiến hành đào tạo cho mục đích của mình trước khi đưa vào sử dụng.
Căn cứ vào nước xuất khẩu lao động:
+ Nhóm các nước phát triển: Có xu hướng gửi lao động kỹ thuật cao sang các nước đang phát triển để thu ngoại tệ. Trường hợp này không phải là chảy máu chất xám mà là đầu tư chất xám có mục đích. Việc đầu tư nhằm một phần thu lại kinh phí đào tạo cho đội ngũ chuyên gia trong nhiều năm, một phần khác lớn hơn là phát huy năng lực trình độ đội ngũ chuyên gia, công nhân kỹ thuật bậc cao ở nước ngoài.v.v… để thu ngoại tệ.
+ Nhóm các nước đang phát triển: có xu hướng gửi lao động bậc trung hoặc bậc thấp sang các nước có nhu cầu để lấy tiền công và tích luỹ ngoại tệ, giảm bớt khó khăn kinh tế và sức ép việc làm trong nước.

3. Các hình thức của lao động:

+ Lao động cụ thể là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của những nghề nghiệp chuyên môn nhất định. Mỗi một lao động cụ thể có mục đích, phương pháp, công cụ lao động, đối tượng lao động và kết quả lao động riêng. Chính những cái riêng đó phân biệt các loại lao động cụ thể khác nhau. Lao động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng của hàng hóa. Trong xã hội có nhiều loại hàng hóa với những giá trị sử dụng khác nhau là do có nhiều loại lao động cụ thể khác nhau. Nếu phân công lao động xã hội càng phát triển thì càng có nhiều giá trị sử dụng khác nhau để đáp ứng nhu cầu của xã hội.
+ Lao động trừu tượng là lao động của người sản xuất hàng hóa khi đã gạt bỏ những hình thức cụ thể của nó, hay nói cách khác, đó chính là sự tiêu hao sức lao động (tiêu hao sức bắp thịt, thần kinh) của người sản xuất hàng hóa nói chung. Chính lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hóa mới tạo ra giá trị của hàng hóa. Như vậy, có thể nói, giá trị của hàng hóa là lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. Đó cũng chính là mặt chất của giá trị hàng hóa. Lao động trừu tượng mang phạm trù lịch sử.
 

4. Tổ chức sử dụng lao động

4.1. Tổ chức phân công nhiệm vụ lao động

* Nguyên tắc phân công nhiệm vụ lao động
– Phân công phải đảm bảo phù hợp giữa khả năng với nhiệm vụ được giao
– Phải căn cứ vào yêu cầu công việc về định người
– Phải gắn liền giữa trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi
– Phải đảm bảo có thể quản lý được về mặt khoản cách không gian, thời gian và số lượng người
– Phân công bố trí xen kẽ giữa lao động có trình độ cao với lao động có trình độ thấp
– Phân công công việc giữa các tổ, các đội phải đảm bảo nhịp nhàng trong một thời gian dài sao cho không phải ngừng việc hoặc bị thay đổi tốc độ công việc để chờ nhau

4.2. Tổ chức quá trình nơi làm việc

Trong xây lắp tổ chức lao động gồm:
+ xác định cơ cấu về số lượng và chất lượng lao động tham gia sản xuất
+ bố trí hợp lý mặt bằng thi công, nơi làm việc sao cho người lao động phải di chuyển là ít nhất
+ thực hiện tốt công việc phục vụ nơi làm việc
+ cung cấp vật tư, điện nước đầy đủ và đúng tiến độ
+ tổ chức thi công tốt, hợp lý, căn cứ vào điều kiện nơi làm việc mà lựa chọn các hình thức tổ đội chuyên môn hóa hay đa năng, chọn biện pháp thi công tuần tự, song song hay dây chuyền
+ cải tiến định mức lao động khoa học phù hợp
+ khuyến khích phát huy tính sáng tạo và quyền làm chủ của người lao động
+ chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề người lao động, đồng thời kết hợp với biện pháp khuyến khích vật chất để nâng cao tính trách nhiệm và tự giác người lao động

4.3. Tổ chức bộ máy quản lý lao động

– Ở mỗi doanh nghiệp thường phân ra các phong ban với chức năng chuyên trách khác nhau. Các phòng ban này phối hợp với phòng tổ chức cán bộ, lao động và tiền lương, phòng hành chính nhân sự để tổ chức lao động một cách hợp lý.

4.4. Đại hội công nhân viên chức và hội đồng quản trị doanh nghiệp

Để phát huy quyền dân chủ của người lao động trong sản xuất – kinh doanh Nhà nước quy định việc áp dụng các hình thức đại hội công nhân viên chức hằng năm, hội đồng quản trị doanh nghiệp và ban thanh tra của doanh nghiệp với sự tham gia của công nhân sản xuất.
Các bài viết có thể xem thêm:
Du lịch sinh thái là gì
Lý tưởng sống
Pic là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.