Khái niệm đầu tư và đầu tư nước ngoài

Khái niệm đầu tư

Đầu tư là việc sử dụng vốn vào một hoạt động nhất định nhằm thu lợi nhuận và/hoặc lợi ích kinh tế xã hội.  Đầu tư có đặc điểm cơ bản là có sử dụng vốn,có sinh lợi và có mạo hiểm.

Khái niệm đầu tư và đầu tư nước ngoài
Khái niệm đầu tư và đầu tư nước ngoài

Dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau mà có thể có một số cách phân loại đầu tư như sau:

   Theo lĩnh vực: Đầu tư vào công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hay đầu tư vào thương mại, tài chính, sản xuất

   Theo quyền kiểm soát: Đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp

   Theo chủ đầu tư: Đầu tư tư nhân, đầu tư chính thức

   Theo nguồn vốn: Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài là gì?

Đầu tư nước ngoài là việc các nhà đầu tư (pháp nhân hoặc cá nhân) đưa vốn hoặc bất kỳ hình thức giá trị nào khác vào nước tiếp nhận đầu tư để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu lợi nhuận hoặc đạt các hiệu quả xã hội.Như vậy bản chất của đầu tư nước ngoài chính là sự dịch chuyển vốn ra khỏi biên giới quốc gia.

Khái niệm đầu tư và đầu tư nước ngoài
Rate this post

Bài Viết Liên Quan

Leave a Comment