Khái niệm đầu tư và đầu tư nước ngoài

Rate this post

Khái niệm đầu tư

Đầu tư là việc sử dụng vốn vào một hoạt động nhất định nhằm thu lợi nhuận và/hoặc lợi ích kinh tế xã hội.  Đầu tư có đặc điểm cơ bản là có sử dụng vốn,có sinh lợi và có mạo hiểm.

Khái niệm đầu tư và đầu tư nước ngoài
Khái niệm đầu tư và đầu tư nước ngoài

Dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau mà có thể có một số cách phân loại đầu tư như sau:
   Theo lĩnh vực: Đầu tư vào công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hay đầu tư vào thương mại, tài chính, sản xuất
   Theo quyền kiểm soát: Đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp
   Theo chủ đầu tư: Đầu tư tư nhân, đầu tư chính thức
   Theo nguồn vốn: Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài
Đầu tư nước ngoài là gì?
Đầu tư nước ngoài là việc các nhà đầu tư (pháp nhân hoặc cá nhân) đưa vốn hoặc bất kỳ hình thức giá trị nào khác vào nước tiếp nhận đầu tư để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu lợi nhuận hoặc đạt các hiệu quả xã hội.Như vậy bản chất của đầu tư nước ngoài chính là sự dịch chuyển vốn ra khỏi biên giới quốc gia.

Hoạt động đầu tư có những đặc điểm chính sau đây:
 Trước hết phải có vốn. Vốn có thể bằng tiền, bằng các loại tài sản khác như máy móc thiết bị, nhà xưởng, công trình xây dựng khác, giá trị quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, giá trị quyền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển, các nguồn tài nguyên khác. Vốn có thể là nguồn vốn Nhà nước, vốn tư nhân, vốn góp, vốn cổ phần, vốn vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn.

– Một đặc điểm khác của đầu tư là thời gian tương đối dài, thường từ 2 năm trở lên, có thể đến 50 năm, nhưng tối đa cũng không quá 70 năm. Những hoạt động ngắn hạn trong vòng một năm tài chính không được gọi là đầu tư. Thời hạn đầu tư được ghi rõ trong quyết định đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư và còn được coi là đời sống của dự án.
– Lợi ích do đầu tư mang lại được biểu hiện trên hai mặt: lợi ích tài chính (biểu hiện qua lợi nhuận) và lợi ích kinh tế xã hội (biểu hiện qua chỉ tiêu kinh tế xã hội). Lợi ích kinh tế xã hội thường được gọi tắt là lợi ích kinh tế. Lợi ích tài chính ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chủ đầu tư, còn gọi lợi ích kinh tế ảnh hưởng đến quyền lợi của xã hội, của cộng đồng.
Xem thêm:
Kinh nghiệm về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Khái niệm quản lý
HƯỚNG DẪN SẮP XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO

Leave a Reply

Your email address will not be published.