Category: Tin tức

Khái niệm quản lý nhà nước

Tìm hiểu khái niệm quản lý nhà nước Khái niệm quản lý nhà nước chỉ xuất hiện và tồn tại cùng với sự ra đời và tồn tại của nhà nước. Theo nghĩa rộng, quản lý nhà nước …

Khái niệm quản lý

Theo từ điển Bách khoa Việt Nam, quản lý khi là động từ mang ý nghĩa: – “Quản” là trông coi và giữ gìn theo những yêu cầu nhất định; – “Lý” là tổ chức và điều khiển …

Kinh nghiệm về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Những nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng các dịch vụ tài chính của 118 ngân hàng bán lẻ hàng đầu ở Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Thái Bình Dương rất lạc quan về triển vọng phát …

Đặc điểm và vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ – Đối tượng chủ yếu là các khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mục tiêu của dịch vụ ngân hàng bán lẻ là khách …

Khái niệm về dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ Thực chất hiện nay vẫn còn khá nhiều quan niệm khác nhau về khái niệm ngân hàng bán lẻ Theo khái niệm của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), ngân hàng …

Bản chất, đặc điểm và các hình thức của FDI

Bản chất của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là sự di chuyển một khối lượng nguồn vốn kinh doanh dài hạn giữa các quốc gia nhằm thu lợi nhuận cao hơn. Đó chính là hình thức …

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Trên thế giới có rất nhiều khái niệm khác nhau về FDI, trong đó có thể kể đến một số khái niệm được sử dụng phổ biến như sau: Theo Quỹ tiền tệ quốc tế- IMF : FDI …

Khái niệm đầu tư và đầu tư nước ngoài

Khái niệm đầu tư Đầu tư là việc sử dụng vốn vào một hoạt động nhất định nhằm thu lợi nhuận và/hoặc lợi ích kinh tế xã hội.  Đầu tư có đặc điểm cơ bản là có sử …

Các đối tượng chính của xếp hạng tín nhiệm

Hệ thống XHTN tiếp cận đến tất cả các yếu tố có liên quan đến rủi ro tín dụng, các NHTM không sử dụng kết quả XHTN nhằm thể hiện giá trị của người đi vay mà đơn …

Xếp hạng tín nhiệm là gì?

Khái niệm xếp hạng tín nhiệm Xếp hạng tín nhiệm (credit ratings) là thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng Anh (credit: sự tín nhiệm, ratings: sự xếp hạng) do John Moody đưa ra vào năm 1909 trong cuốn …