Category: Tài Liệu

Lao động là gì và phân loại xuất khẩu lao động

1. Khái niệm lao động Lao động: là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm thay đổi các vật thể tự nhiên phù hợp với nhu cầu của con người. Thực chất là …

Sự cần thiết phải tạo động lực trong lao động.

1. Khái niệm động lực là gì Động lực là động cơ thúc đẩy tất cả các hành động của con người. Đây là một trạng thái nội tại, cung cấp sinh lực và hướng con người vào …

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – Database Management system – DBMS là gì

1. Tìm hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu – DBMS là gì Một cơ sở dữ liệu – CSDL(DataBase): Là một kho dữ liệu được tổ chức theo một nguyên tắc nào đó. Đó là một …

Adobe dreamweaver là gì

1. Khái niệm về Adobe Dreamweaver là gì Adobe Dreamweaver là một công cụ xử lý mạnh mẽ dành cho những người thiết kế web, người dùng có thể tự mình lập trình và phát triển ứng dụng …

Khái niệm du lịch sinh thái và nhiệm vụ của các loại hình sinh thái

1. Khái niệm du lịch sinh thái là gì Du lịch sinh thái là là du lịch và tham quan có trách nhiệm với môi trường tại các điểm tự nhiện không bị tàn phá để thưởng thức …

Lý tưởng sống – Ngọn hải đăng dẫn bạn đến thành công

Lý tưởng sống là gì? – “Khi còn khoẻ mạnh, tôi cũng đã từng suy nghĩ điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời? Sau khi biết mình mắc bệnh, tôi đã đi đến kết luận điều …

Khái niệm Pic là gì

1. Khái niệm Pic là gì PIC là một họ vi điều khiển RISC được sản xuất bởi công ty Microchip Technology. Dòng PIC đầu tiên là PIC1650 được phát triển bởi Microelectronics Division thuộc General Instrument. PIC …

Khái niệm thị trường mục tiêu là gì

1. Khái niệm thị trường mục tiêu là gì: Một thị trường mục tiêu là một nhóm người tiêu dùng mà doanh nghiệp hướng các nỗ lực tiếp thị và nguồn hàng hóa đến.Một thị trường mục tiêu …